Растителна защита

Tranzschelia pruni -spinosae.jpg" alt="Tranzschelia pruni -spinosae" align="left" title="Tranzschelia pruni -spinosae" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" width="200" /> Причинителят на болестта ръжда по сливата - Tranzschelia pruni -spinosae напада ос­новно листата и по-рядко плодовете и леторастите. Около средата на лятото по заразе­ните листа се появяват дребни ъгловати петънца с бледожълт цвят при някои сорто­ве или виолетово-кафяв при други.

По-късно от долната страна петната се покриват с ръждивокафява прашеста маса - уредосори с уресоспори на гъбата. През есента се оформят телейтосори, в резултат на което долна­та повърхност на петната почернява. Силно нападнатите листа от болестта ръжда по сливата - Tranzschelia pruni -spinosae пожълтяват и окапват преждевременно. По заразените леторасти се образуват дребни кафяви брадавички. Много рядко и върху плодовете се наблюда­ват дребни брадавички , под които тъканите хлътват.

Причинител на болестта ръжда по сливата е Tranzschelia pruni - spinosae. Тази гъба може да презимува върху междин­ни гостоприемници: Anemone coronaria, Anemone ranunculoides, видове от Ranunculus, Hepatica Thalictrum или върху заразени връх­ни листенца, които не окапват през зимата в по-южните райони. У нас заразата от тази болест най-често се пренася с вятъра от по-южните страни, където презимува върху нео-капалите заразени връхни листа.

При попадане на спорите на болестта ръжда по сливата - Tranzschelia pruni -spinosae върху листата и при наличие на влага те покълнват и про­никват в тях през устицата. След около 40­60 дни се появяват първите симптоми на болестта ръжда по сливата - Tranzschelia pruni -spinosae. Най-благоприятни условия за развитие на това заболяване се създават при умерено топло време с чести превалявания.

Борба с болестта ръжда по сливата - Tranzschelia pruni -spinosae

Унищожаване на междинните гостоприемници. Правят се едно или две предпазни третирания в интервал от 10-14 дни с препарати с активно вещество цинеб. Първото третиране се провежда през втората половина на юни или началото на юли.