Растителна защита

Вишнев (черешов) хоботник - <strong class=Rhynchites auratus" align="left" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" width="200" />Възрастното насекомо вишнев (черешов) хоботник - Rhynchites auratus е средно голям бръмбар с дължина на тялото 5 до 8,5 mm и вишневочервен цвят с малинов оттенък. Хо­ботчето при мъжките е леко извито, а при женските е право. Ларвата на неприятеля вишнев (черешов) хоботник - Rhynchites auratus е бледожълта до бледорозова, с дължина 6-7,5 mm.

Вишневият хоботник има едно поколение годишно. Зимува основно като възрастно на­секомо и частично като какавида и ларва. Неприятелят вишнев (черешов) хоботник - Rhynchites auratus се появява през пролетта при температура на почвата 8 - 10°С. Отначало нагризват набъбналите пъпки, цветовете и листата, а по-късно по повърхността на младите плодчета изгризват дълбоки и с неправилна форма ямички. Масовата поява на неприятеля вишнев (черешов) хоботник - Rhynchites auratus съвпада с преминаването на пълния цъфтеж при черешата.

Бръмбарите снасят яйцата си в зелените плодчета. За тази цел женските индивиди издълбават в месестата част на плода каналче, което стига до костилката и в него снасят по едно яйце. След снасянето запушват отво­ра с капаче, приготвено от огризките на пло­да, примесени с екскременти. Излюпените ларви на неприятеля вишнев (черешов) хоботник - Rhynchites auratus се вгризват в още меката костилка и се хранят с ядката, без да засягат месестата част. След като завършат развитието си, лар­вите прогризват отвор в костилката , излизат от плода и отиват в почвата, където какавидират на дълбочина 20-30 cm.

Повредите, които неприятеля вишнев (черешов) хоботник - Rhynchites auratus нанася по плодовете при храненето и снасянето на яйцата, са значителни. При масово нападение на един плод има 10-15 надупчвания, в резултат на което плодовете не нарастват равно­мерно, остават дребни и се деформират. Та­кива плодове имат понижена търговска стой­ност или въобще не са годни за пазара.

Борба с неприятеля вишнев (черешов) хоботник - Rhynchites auratus

При ДРЗП важно значение от агротехни­ческите мероприятия има дълбоката оран (над 10 cm) през есента, с която се унищожа­ват част от зимуващите ларви и какавиди. Срещу неприятеля вишнев (черешов) хоботник - Rhynchites auratus се използват препарати за растителна защита със следните активни вещества - Бенсултап, хлорпирифосетил + циперметрин