Растителна защита

RepichkiПри есенно производство на репички след прибирането на предшественика почвата трябва да се подготви по следния начин-прави се грижливо прекопаване и се тори с 0,8-1 кг. амониев нитрат за 100 м2. Сеитбата на репичките се извършва от средата на месец септември до средата на октомври, като за южните райони сроковете са по-късни. След като поникванат репичките трябва да се проредят, след което се плевят се и поливат.


Когато искаме да отглеждаме репички за ранно пролетно производство, почвата трябва да се обработи през есента, след което тя се наторява с добре разложен оборски тор. През пролетта с предсеитбената обработка трябва да се внесе на дълбочина 8-10 см. 0,6-0,7 кг. амониев нитрат за 100 м2. Репичките се сеят много рано, при първа възможност за работа. Сеитбата на репичките се прави на равна повърхност, на ниски лехи с пътеки между тях, като разстоянията между редовете са 10-15 см. Сее се на дълбочина на около 2 см. Възможна е да се приложи и разпръсната сеитба. При нея семената на репичките се заравят на 2-3 см., чрез плитко накопаване. За 100 м2 са необходими около 150 г. семена от репички. За да има свежи кореноплоди по-продължително време, сеитбата се прави на етапи, през 10-15 дни. Почвата трябва да е влажна , за да могат посетите семената да поникнат дружно и бързо, но не е желателно да се полива веднага след сеитбата, за да не се образува почвена кора.


Когато посевът е много гъст, трябва да се направи прореждане на растенията през 2-3 см. това може да се направи и по-късно, с първото изваждане на репичките. Грижите за репичките през следващия период са поливане и плевене. Репичките се поливат само при евентуално засушаване, особено във фазата на нарастване на кореноплодите.


При благоприятни условия, изваждането на репичките започва 25-30-35 дни след като са поникнали. При сеитба наесен този период става по-дълъг тъй като намалява дължината на деня. Репичките се прибират на 2-3 пъти, в зависимост от нарастването и оформянето на кореноплодите. След всяко прибиране се прави поливка на останалите неприбрани растения. Репичките трябва да се изваждат навреме. Те се връзват на връзки по 10 броя. От 100 м2 се получават 1000-1500 връзки репички.