Растителна защита

Хербицидите, които съдържат Ацетохлор + антидот под формата на емулсионен концентрат са са системни, почвени хербициди за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели при царевица, слънчоглед, картофи, цвекло, зеле и др.

Ефектът от тях е по-висок при влажна почва. Попаднал в почвата препаратът се адсорбира бързо от почвените колоиди подтиска и спира растежа на покълналите и покълващи плевелни семена, като блокира процесите на делене на меристемната тъкан. Унищожава едногодишните житни плевели преди да поникнат, а чуствителните широколистни до фаза 1- 2 лист.

Хербицидите, съдържащи Ацетохлор + антидот под формата на емулсионен концентрат са токсични за едногодишните житни плевели – кощрява, кокошо просо , кръвно просо, балур от семе, ежова главица, лисича опашка, за пониците на балура от семена.Унищожава и голям брой двусемеделни плевели – обикновен щир, бял щир, бяла лобода, тученица, лубеничник, фасулче, звездица и др.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 880 гр/л ацетохлор + антидот

ПЕРСИСТЕНТНОСТ: от 2 до 4 месеца.