Растителна защита

Добра растителнозащитна практика при зърнено житни култури

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}http://www.agro-consultant.net/images/stories/pdf/2-zarneno_jitni-prilojenie.pdf{/aridoc}

Важни връзки