Растителна защита

Pseudocercosporella_herpotrichoidesПатогенът (Pseudocercosporella herpotrichoides) зимува по растителните ос­татъци в почвата. Конидиоспорите, образу­вани през пролетта, са първоначалният инокулум. Растенията се заразяват в осно­вата на стъблото, където се образуват срав­нително едри, жълто-кафяви петна с удъл­жена елипсовидна форма и тъмен венец. Ако повредите се появят преди фенофаза 1-и - 2-и възел, има голяма опасност от загниване на основите и полягане на рас­тенията. Вторично заразяване обикновено не се среща, така че основната цел е да се води борба срещу първичната инфекция.

Как трябва да се борим с болестта гниене на основите и паразитно полягане - Pseudocercosporella herpotrichoides?

Pseudocercosporella_herpotrichoides_1Високата киселинност на почвата, предшественик пшеница, ранни срокове на засяване, сортът и гъстота на посева влиаят за силно развитие на болестта. Проведените културни и агротехнически мероприятия, както и правилното сеитбообращение на­маляват разпространението на болестта.

Прагът на икономическа вредност във фенофаза видим първи-втори възел е 30% разпространение по братята и 10% по главното стъбло , което налага прилагането на фунгициди. Трябва да се следват съвети­те на РСРЗ. Използването на растежни ре­гулатори за намаляване дължината на стъблото и намаляване на полягането може да ограничи последствията от инфекцията.

Няма специално одобрени продукти за борба с болестта гниене на основите и паразитно полягане - Pseudocercosporella herpotrichoides.