Растителна защита

Gaeumannomyces_graminisПатогенът Gaeumannomyces graminis е почвена гъба, която заразя­ва корените на пшеницата. Върху корените, основите на стъблата и възела на братене се образуват кафяво-черни петна, които бързо се разрастват. Кореновата система е частично или напълно разрушена, обвивка­та на корените почернява, напуква се и се обелва, а заразените растения образуват дребни и изправени класове, които побеля­ват и остават без зърна, особено в горещи и сухи условия.

Гъбата Gaeumannomyces graminis се запазва като сапрофитен мицел в растителните остатъци, откъдето заразява директно новите корени. Няма фенофаза, преносима от вятъра. Бо­лестта черно кореново гниене - Gaeumannomyces graminis се среща на хармани в посева. Чер­ното кореново гниене е една от най-сериоз­ните причини за намаляване на добива при интензивно отглеждане на зърнено-житни култури.

Как трябва да се борим с болестта черно кореново гниене - Gaeumannomyces graminis?

Като почвен патоген, засягащ корените, Gaeumannomyces graminis практически не се повлиява при третиране с фунгициди. Тъй като гъбата не се запазва много дълго в растителните остатъци, то борбата лесно се извежда чрез сеитбообръщение. Пшеницата не трябва да се отглежда монокултурно.