Растителна защита

На какво се дължи напукването на овощните плодове?

pomelo_fruit_crackingБолестта напукване на овощните плодове се среща при всички овощни видове с изключение на орехоплодните и ягодоплодните. Най-често и в най-голям размер напукването на плодовете се наблюдава при черешата и вишнята, по-рядко и в по-малък размер - при ябълката, крушата, сливата и прасковата. Напукването се отразява неблагоприятно върху качеството и съхраняемата способност на плодовете, а така също и върху пазарната им стойност. Раните от напукването са благоприятна среда за развитие на кафяво гниене и други болести, вследствие на което плодовете изгниват за кратко време.

 

В най-голяма степен болестта напукване на овощните плодовете се дължи на неблагоприятни метеорологични условия. При чести дъждове плодовете поглъщат голямо количество вода чрез корените и през плодовата кожица, което не съответства на еластичността и темпа на нарастването на кожицата , , вследствие на което тя се напуква.

При някои овощни видове (ябълка, круша) плодовете се напукват при пръскане или прашене с химични средства. Доста чести са напукванията на плодовете при някои ябълкови сортове, причинени от болестта струпясване.

Напукване на зелените сливови плодове причиняват ларвите на сливовата плодова оса.

За някои прасковени сортове (Хале) напукването на плодовете е сортов признак.