Растителна защита

На какво се дължи напукването на овощните плодове?

pomelo_fruit_crackingБолестта напукване на овощните плодове се среща при всички овощни видове с изключение на орехоплодните и ягодоплодните. Най-често и в най-голям размер напукването на плодовете се наблюдава при черешата и вишнята, по-рядко и в по-малък размер - при ябълката, крушата, сливата и прасковата. Напукването се отразява неблагоприятно върху качеството и съхраняемата способност на плодовете, а така също и върху пазарната им стойност. Раните от напукването са благоприятна среда за развитие на кафяво гниене и други болести, вследствие на което плодовете изгниват за кратко време.

 

В най-голяма степен болестта напукване на овощните плодовете се дължи на неблагоприятни метеорологични условия. При чести дъждове плодовете поглъщат голямо количество вода чрез корените и през плодовата кожица, което не съответства на еластичността и темпа на нарастването на кожицата, вследствие на което тя се напуква.

При някои овощни видове (ябълка, круша) плодовете се напукват при пръскане или прашене с химични средства. Доста чести са напукванията на плодовете при някои ябълкови сортове , причинени от болестта струпясване.

Напукване на зелените сливови плодове причиняват ларвите на сливовата плодова оса.

За някои прасковени сортове (Хале) напукването на плодовете е сортов признак.

Agro-CONSULTANT.net