Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Мрежести петна по ечемик.


Патогенът Pyrenophora teres се пренася със семената или се запазва в растителните остатъци. Конидиоспорите се образуват върху засегнатите участъци на листата. Те се пренасят с вятъра и причиняват вторични заразявания.

Повредите по листата са три типа:

мрежовидни кафяви петна; точкообразним; ленти.

Всяко петно е тъмнокафяво с хлоротичен венец. След фенофаза вретенене мрежовидните симптоми преобладават и достигат дължина 1-5см.

В началото са отделни некротични повреди, а по-късно се сливат и довеждат до загиване на листа. Болестта може да се разпространи и по класа като малки, кафяви некротични петна. Болестта нанася най-големи повреди след изкласяването на ечемика. Болестта е от значение за зимния ечемик. При нападение 70-80% загубите в добива достигат 40%.

Как можем да се борим с болестта мрежести петна?

За борба с болестта мрежести петна трябва да се използват семена, свободни от зараза, и да се отглеждат по-слабо чувствителни сортове. Гъстата сеитба благоприятства развитието на болестта, поради което употребата на торове трябва да бъде оптимизирана. Ечемичените самосевки, житните плевели и остатъците в близост до ечемичените посеви трябва да бъдат унищожавани. Основно се прилага обеззаразяване на семената с фунгицид. Ако въпреки това болестта се появи над допустимата степен , могат да бъдат извършени 1 или 2 третирания с фунгицид. Трябва да се спазват указанията на РСРЗ.

В България няма специално одобрени препарати за борба с болестта мрежести петна.