Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Голям луков листояд.


Големият луков листояд (Galeruca tanaceti L.) е разпространен навсякъде у нас и се изхранва с различни видове лук, зеле, ряпа, алабаш, картофи, цвекло, лапад, овес, равнец и др.

Ларвите и възрастните насекоми изгризват листата. Повредените растения разбиват по-малки и по слаби туфи. При нападение през първата година след засаждането растенията може напълно да загинат.

Бръмбарът е лъскавочерен, с точкувани глава и гърди, осеяни с къси космици. Гърдите са по-широки, отколкото дълги, а елитрите - по-широки от коремчето. Тялото е дълго 7-10 милиметра. Ларвата е дълга 10-11 мм, с добре развита глава и с три чифта гръдни крака. Цялото й тяло е с брадавици, от които излизат космици.

Луковият листояд зимува като яйце в почвата и развива едно поколение годишно. Ларвите започват да се излюпват през първата половина на април и излюпването продължава до първата половина на май. През първите възрасти те се хранят по-слабо, главно поради ниските температури. След трета възраст стават изключително лакоми и повреждат силно растенията. Развитието им продължава 25-35 дни. След това отиват в почвата (най-често по няколко заедно), изграждат почвена камерка, в която какавидират. Стадият какавида продължава 8-12 дни. Първите бръмбари се появяват към средата и втората половина на май, но имагинирането продължава до края на юни. Характерно е. че ларвите първо се хранят с различни ливадни житни треви и плевели от семейство Сложноцветни.

Борба срещу луковия листояд

Досега няма официално регистрирани ПИВ и инсектициди за борба срещу луковия листояд. Това налага срещу него да се прилагат основно агротехнически мероприятия. Там, където листоядът вече се е появил, ограничаването му може да се постигне чрез обработки на почвата през първата половина на април, за да се влошат условията за развитие на яйцата и директно да се унищожат ларвите и какавидите. Втората обработка на почвата през първата половина на май допринася за унищожаване на голяма част от какавидите и за силно влошаване на условията за развитието им. Често бръмбарите предпочитат да снасят яйца по целинни места. Това дава възможност при прецизни наблюдения за излюпването им борбата срещу тях да се проведе и с химични средства, използвани срещу колорадския бръмбар - органофосфорни , карбаматни, синтетични пиретроиди и др. в нормални дози.