Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Малка лозова листозавивачка - неприятел, разпространен повсеместно у нас.


Малката лозова листозавивачка (Argyrotoenia pulchellana Haw.) е разпространена в Пловдивска, Старозагорска, Бургаска, Варненска, Русенска и Плевенска област, но най-масово се среща в района на Пловдив, Бургас и Поморие. Като неприятел на лозата е известна едва от 1953 г. за Франция 1969 г. за Унгария и 1976 г. - за България.

Първият чифт крила на пеперудата са охренокафяви с напречен ръждивокафяв пояс по средата. Ръждивокафяви са още основата на крилата и едно малко нетно към върха. При размах на крилата пеперудата е дълга 16-18 мм. Яйцето е удължено-овално и резедаво. Пеперудите снасят яйцата по долната страна на листата, като ги подреждат керемидообразно и ги покриват със секрет от придатъчните полови жлези. Гъсеницата е зелена, с черна глава и гръден щит. На дължина достига 15-18 мм

Гъсениците повреждат листата, ресата, ягоридата, загряващото и узряло грозде, като ги оплитат с много копринени нишки. За разлика от гроздовите молци, гъсениците на този вид нагризват по-грубо ягоридата, зазряващите и вече узрели зърна и по-силно ги оплитат с копринени нишки.

Видът развива 3-4 поколения годишно и зимуват като какавида в копринено пашкулче под кората на лозата, в опадалите листа, мумифицираните зърна и на други защитени места. Продължителността на развитие на яйчния стадий е 6-10 , на ларвния - 19-37, а на какавидния - 7-13 дни. Пеперудите живеят от 3 до 15 дни. Цялото развитие на неприятеля изпреварва развитието на шарения гроздов молец с десетина дни. Борбата с шарения гроздов молец е ефикасна и срещу малката лозова листозавивачка. Няма регистрирани препарати и ПИВ.