Място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене. Добри предшественици на кима са торените с оборски тор зеленчукови култури и зимни житни. При неторен предшественик на площта се разхвърлят по 2-3 t/da оборски тор и 10-12 kg P2O5 / da, а при торен – само минерални торове.

Дълбока оран на 25 cm се извършва веднага след прибиране на предшественика , а ако той е зимна зърнено-житна – след подмятане на стърнището. Почвата се подготвя грубо за сеитба чрез дискуване през есента. Рано напролет през февруари-март се извършва предпосевна обработка на почвата, която се състои в плитко култивиране с последващо брануване. С тази обработка се внасят и по 10-12 kg N на декар.

Сеитба.

Кимът се засява през февруари-март при междуредия 25-45 cm на дълбочина 1.5-2.0 cm при посевна норма 1-1.5 kg/da. Грижи през вегетацията. При широкоредовите посеви се извършват 2-3 механизирани междуредови обработки. С първото култивиране на междуредията се внасят и по 10-12 kg N/da.

От химичните средства за борба с плевелите най-често се използват хербицидите Афалон 50 ВП в доза 200-250 g/da, Малоран 50 ЕК 250-300 ml/da, Фузидал С – 350 ml/da и др.

Прибиране.

Кимът се прибира разделно във фаза восъчна зрелост на семената. Растенията се оставят на откоси 1-3 дни за доузряване на семената. след което се овършават. Получените семена могат да се съхраняват в конопени чували на сухо и проветриво място. Етеричното масло се извлича чрез парна дестилация.

Източник:http://cvetya.com