Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Подготовка на посадъчния материал за производство на ранни картофи - СЕМЕНА

Семена и посадъчен материал.Подготовка на посадъчния материал за производство на ранни картофи.


Използването на чистосортов, здрав посадъчен материал е един от основните фактори за получаването на високодобивна и висококачествена продукция от ранни картофи. Посадъчният материал трябва да бъде свободен от вирусни и гъбни болести, картофена нематода и други патогени. Клубените следва да са добре узрели, здрави, без видими деформации и механични повреди. По клубените не трябва да има петна, показващи наличието на картофена мана, мокро или сухо гниене. Качеството на семената се гарантира от семепроизводната организация.

Изключително погрешна е практиката да се използва за семе дребната фракция клубени, взети от посев за консумация. За производство на ранни картофи най-подходящи са клубените с тегло 60-80 г (фракция 35-55 см). В сравнение с по-дребните клубени - 30-50 г (фракция 25-35 см), от тях се получават по-голям брой кълнове и стъбла. Клубените обезпечават младото растение с вода и хранителни вещества още в ранните фази от развитието му. Използването на добре сортиран по едрина посадъчен материал осигурява дружно поникване и получаване на изравнени посеви.

Семената се сортират по големина, нареждат се в щайги и се съхраняват в подходящо помещение, което се затъмнява. Обикновено от на прибирането на картофите (септември октомври) до засаждането им (февруари-март) минават 5-6 месеца, а до залагането им за рътене - 4 месеца. През първите месеци след изваждането на картофите те се намират състояние на покои. За правилното съхраняване на клубените е важно да се удължи периодът на покой, като за целта се поддържа температура 2-4°С и относителна влажност на въздуха 85-90%. Посочените условия се постигат най-добре в картофохранилища, където има инсталация за поддържане на температура и влага. При липсата на картофохранилище семената могат да се съхраняват в ровници, избени помещения или северни стаи, снабдени с прозорци, чрез отварянето и затварянето на които в подходящи моменти могат да се регулират температурата и влагата, така че да не се допусне пробуждане и покълване на пъпките. Ако условията не позволяват да се поддържа оптимална температура от 2-4°С, помещението се осветява. Светлината не може да спре покълването, след като клубените са преминали периода на покой, но тя задържа нарастването на кълновете.

Друго важно условие е да се следи състоянието на посадъчния материал за появата на болести при съхранението, като се има предвид, че измръзналите или осланени клубени могат да станат причина за масовото му гниене.

Рътене на картофите

Рътенето на картофите е едно от достъпните за производителите мероприятия, пряко влияещо върху растежа, развитието, клубенообразуването и продуктивността на ранните картофи. Предимства на рътенето на картофите се изразяват в следното:

ускорява поникването; формирането на храста и клубенообразуването; съкращава вегетационния период; позволява да се отстранят примесите от други сортове картофи; провласените и непокълнали клубени и да се намали до минимум броят на празните гнезда в посева.

Рътенето на картофите започва 35-40 дни преди засаждането. За целта помещението, ако не е затъмнено, се затъмнява и температурата се повишава на 8-12°, Като относителната влажност на въздуха се запазва на 85-90%. С това се цели да се избегне развитието само на връхната пъпка (еднокълнието). Към десетия-дванадесетия ден от затъмняването кълновете достигат 1,5-2 см. В този период задължително се контролира развитието на кълновете и когато 70-80% от тях достигнат 2 см, помещението се осветява и в него се поддържа същата температура и относителна влажност, както по време на затъмняването. След 25-30 дни клубените се поставят отново на тъмно за 15-20 дни при понижена температура 2-5°С и относителна влажност на въздуха 85-90%. Необходимата температура (2-5°С) за условията на Южна България в периода на рътенето (януари-февруари) може да се осигури и без хладилна инсталация чрез охлаждане на помещението в ранните сутрешни часове (4-6 ч.). При рязко затопляне на времето се налага използване на вентилаторни устройства. Третирането на клубените и кълновете с тъмнина и ниска температура при неблагоприятни условия за засаждане може да продължи и повече (20-25 дни).

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates