Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Казанлъшка роза - производство на посадъчен материал - СЕМЕНА

Семена и посадъчен материал.Казанлъшка роза - производство на посадъчен материал.

Казанлъшката роза се размножава вегетативно по един от следните начини:

1. Вкореняване на многогодишни зрели стъблен, резници, при което за маточни насаждения се използуват растения на възраст от 4 до 10 години. Недостатък на този метод е, че за зрели резници се използуват многогодишна разклонения т.е. удължава се цикълът от създаването до използуването на маточното насаждение за резници. Нисък е и размножителният коефициент. От 1 храст се получават 15-16 резника, а от 1 декар - 9-10 хиляди.

2. Вкореняване на зелени резници. При този начин от юни до август от създаденото за целта маточно насаждение се събират едногодишни леторасти, които се нарязват на резници с дължина 10-12 см. Този метод изисква много сложно и скъпо струващо култивационно съоръжение, оборудвано с няколко системи за автоматично контролиране условията на средата.

3. Вкореняване на едногодишни зрели резници. За период от една вегетация в оранжерии се получава висок процент на вкореняване. За целта от октомври до февруари се изрязват едногодишни леторасти с диаметър от 4 до 12 мм в основата. Нарязват се на резници с 2 до 5 пъпки и дължина 5-20 см. Предварително приготвените лехи се зараждат с хранителен субстрат двуслойно - отдолу 10-20 см торфо-перлитова смес. а отгоре 3-6 см чист перлит.

Резниците се засаждат на редове с разстояние между тях 6-20 см (а в реда 4-15 см), на дълбочина 2-15 см.

След засаждането посредством редовни поливки се поддържа влажност на субстрата 80-100% от ППВ.

При естествени условия в оранжерия от октомври до април едногодишните зрели резници се вкореняват до 100%. До разсаждането на полето младите рози се отглеждат във вкоренилището. Този метод осигурява най-висок размножителен коефициент - от 1 декар маточно насаждение се получават 60-70 хиляди резника.

Казанлъшката роза може да се размножава и по начина "Кесме", при който за посадъчен материал се използуват изрязаните храсти при подмладяването на цветодаващите розови насаждения.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates