Изисквания на градинския фасул към топлината

Градински фасулГрадинският фасул е топлолюбиво растение, но не понася големи горещини. Семената започват да поникват при 8-10°С. Растенията загиват при -1°С. Най-благоприятната средна месечна температура е 18-24°С. Когато цъфти, фасулът се нуждае от по-висока температура, при 30°С и повече добивът силно намалява.

Изисквания на градинския фасул към влажността

Градинският фасул е взискателен както към въздушната, така и към почвената влага. Почертана взискателност проявява през периода на цъфтежа и плододаването. При недостатъчна влага цветовете окапват, а бобовете загрубяват. Излишната влага обаче е вредна за растенията, особено когато е съчетана с ниски температури.

Изисквания а градинския фасул към светлината

В началото на развитието си фасулът е взискателен към светлината. При недостиг на светлина през този период градинския фасул се изтегля, което по-късно се отразява отрицателно върху добива. По време на цъфтежа и образуването на бобовете обаче разсеяната светлина влияе благоприятно върху качеството на бобовете, когато влагата е достатъчна.

Изисквания а градинския фасул към почвата

Градинският фасул расте най-добре на топли глинесто-песъчливи почви с неутрална или алкална реакция. Песъчливо-глинестите почви са също подходящи за фасула , особено за по-късните посеви. Не са подходящи за отглеждането на фасул тежките студени почви с близка подпочвена вода. Фасулът не бива да се отглежда и върху кисели почви, ако не се варуват предварително, защото се затруднява развитието на грудковите бактерии.