Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Присаждане на кози крак

Присаждането на кози крак е другият широко разпространен начин на присаждане, когато подложката е около три пъти по-дебела от присадника. Той също е подходящ

за всички овощни видове в т.ч. и при кайсия и череша. И тук подложката се прерязва над мястото където искаме да направим присаждането, като отрезът също трябва да е идеално гладък. След това с остро ножче се прави изрез с две стени, който задължително започва от долу нагоре - на около 2-2,5 см под пререза на подложката, като долния край е по-плитък а горният трябва да стига до сърцевината на подложката, а неговата ширина да съответства на ширината на калема. Калемът се приготвя  от три пъпки като се стремим да получим аналогичен отрез, който да запълни отреза върху подложката, т.е. от обратната страна  на най-долната пъпка се правят два коси отреза т.е.двустранен клин във форма на кози крак.
И тук важи правилото отрезите да са гладки, получени чрез едно движение на ръката, за да прилепнат плътно към стените на отреза на подложката без да образуват празнини.Дължината на клина на калема трябва да съответства на дължината на отреза на подложката. След това приготвеният калем се поставя в отреза на подложката, така че камбиалните тъкани  и на двата компонента да съвпаднат по цялата дължина на отрезите. Тъй като камбиалната тъкан се намира между кората и дървесината, ако подложката е по-дебела отрезът трябва да е малко по-дълбок за да може камбиалната тъкан на калемът да съвпадне с тази на подложката. След напасване на калема в подложката, присадката се привързва здраво с лико, като превръзването става от горе надолу. Накрая всички отрези се замазват с овощарска замазка.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates