Мероприятия в овощната градина. Ориентирайте дръвчетата в правилната посока. При засаждането на нови дръвчета трябва да се спазват и някой дребни, но много важни детайли. С тях ще осигурите нормално развитие на

растенията и ще ги предпазите от неблагоприятни последици.

НЕ ЗАРАВЯЙТЕ МЯСТОТО НА ПРИСАДКАТА

Дълбочината на засаждане на дръвчметата трябва да е такава, че мястото на присаждане да остане над повърхността на почвата. Това е мярка срещу загниване или повреди от неприятели на мястото на спойката.

ОРИЕНТАЦИЯТА СЪЩО ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Когато полагате дръвчето в изкопаната дупка, ориентирайте го така, че мястото над кореновата шийка, където е отрязана подложката да бъде ориентирано на юг. По този начин, зарастналата рана ще изсъхва по-бързо (от роса, дъжд и др.) и няма опасност да загние или през нея да навлязат гъбни болести или неприятели.

УПЛЪТНЕТЕ ПОЧВАТА ВНИМАТЕЛНО

По време на засипване на корените с торопочвената смес, на няколко пъти почвата около корените се притъпква за да се изгони въздухът около тях. Трябва само да се внимава да не се наранят или разкъсат младите коренчета.