Мероприятия в овощната градина. За да плододава, кивито се реже всяка година.  Кивито е лиана подобно на лозата и за да плододава редовно, изисква резитба за обновяване на плододаващите звена. Плодните звена се

формират, от едногодишните леторасти , които се режат на две пъпки.

По раменете, привързани към телената конструкция, се развиват леторасти, които плододават ако произлизат от пъпки на двугодишна дървесина. Плодовете на кивито се разполагат в пазвите на първите 6-7 листа от основата на летораста. При зимната резитба през следваща година плододалата клонка се реже на 2 пъпки зад последния плод. От там се развиват нови два летораста, които плододават. На следващата година те се режат по същия начин - на 2 пъпки зад последния плод. В продължение на няколко години се получават удължени плодни звена, подобни на чепове, оголени в основата. Периодично се налага те да се обновяват за сметка на нови леторасти, произлезли от рамената близо до тях. Броят на звената зависи от силата на растенията, но е желателно те да са разположени през 25-30 см един от друг по дължината на рамената. Ако са по-гъсто разположени растенията се претоварват с плодове, растежът им отслабва и качеството на продукцията се влошава.