Ммероприятия в овощната градина.Особености при летните присаждания. От изключителна важност е пъпките, които ще се използват за присаждане да са добре оформени и достатъчно дебели и да са взети от узрели леторасти.

Зрелите леторасти могат да се познаят по лесното счупване при прегъване. Калемите не трябва да се събират безразборно , тъй като това води до изтощаването на майчините растения. Продължителите на водача и скелетните клони и разклонения трябва да се запазят. При събирането на калеми, леторастите не бива да се отрязват прекалено ниско - най-често отрезите се извършват над една - две добре оформени пъпки. Събирането на калеми се извършва в деня на присаждането или ден по-рано. За препоръчване е това да стане в сутрешните часове на деня или късния следобед. С цел намаляване количеството на изпарената от листата вода, те трябва да се премахнат, като се остави около 1 см от листната дръжка. След събирането на калемите долният им край се потапя в подходящи съдове с вода и се съхраняват на сянка до извършване на присаждането.

Когато се закъснее с присаждането, една седмица преди окулирането е необходимо извършването на поливка в питомника за активизиране сокодвижението на подложките. Няколко дни преди присаждането почвата до кореновата шийка на предварително загърлените подложки се разравя. В случаите, когато подложките не са били предварително загърлени, 2 - 3 седмици преди присаждането трябва да се извърши почистване на всички странични разклонения на около 15 см от почвената повърхност.