Изисквания към почвата при сеитба на спанак

СпанакДобре е мястото, на което ще се отглежда спанак, който ще презимува, да бъде запазено от силните студени ветрове и добре огрявано от слънцето. На такова място спанакът расте непрекъснато, по-малко пострадва от ниски температури и може да се прибира още през зимата и много рано през пролетта.

Почвата за отглеждане на спанака се подготвя веднага след прибиране на предшественика. Извършва се дълбока обработка и ако предшественикът не е бил торен с органичен тор, мястото се наторява с полуразложен оборски тор или с компост (3000-3500 кг/дка). Добре е да се внесат минерали торове - 10-15 кг амониева селитра, 40-50 кг суперфосфат и 10-15 кг калиев тор на декар. Мястото се подравнява и ако е сухо, полива се преди сеитбата. Подготовката на почвата и основното торене трябва да се съобразяват и с главната култура, която ще се отглежда след спанака.

За да се получи реколта през есента, спанакът се сее в края на август - първите дни на септември.

За прибиране на реколта през зимата и рано през пролетта спанакът трябва да се сее през втората половина на септември, не по-късно от 10 октомври, особено за по-северните райони. Спанакът от много късните есенни посеви не се вкоренява добре , поради което по-лесно измръзва. Изобщо, за да може спанакът да презимува добре, най-късният срок за сеитба трябва да се избира така, че до настъпването на зимата растенията да образуват 3-4 листа.

Пролетните посеви от спанак се извършват колкото е възможно по-рано - при първа възможност за работа на открито, към края на февруари или в началото на март. Колкото по-късно се засява през пролетта, толкова по-ниски са добивите и толкова по-голяма е опасността от преждевременно стрелкуване.

Спанакът се сее разпръснато или на редове, в плитки браздички. Разстоянието между редовете е около 15 см. При редова сеитба на спанак браздичките се зариват с гребло, като семената се покриват с по-влажна почва. За да се получи подходяща гъстота на растенията, на 1 дка не трябва да се сеят повече от 1,2-1,5 кг семена с нормална кълняемост (90-95%). Неравномерното поникване на семената може да се дължи на ниската кълняемост на семената, на недобра обработка на почвата и на почвено засушаване.