Мероприятия в овощната градина.Откъде се взема летораст за калем при лятно присаждане.

От изключителна

важност за окулирането са пъпките, които ще се използват. За присаждане се вземат добре оформени пъпки, които има само по добре узрели едногодишни клонки - леторасти. Зрелите леторасти се познават по цвета на кората – той трябва да е оцветен в нюанси на кафяво, според вида и сорта, а не зелен.

Калемите от които ще избираме пъпка трябва да са разположени в средната южна част на короната, добре огрявани от слънцето. За да не се деформира короната на майчиното растение, от продължителите на водача и скелетните клони и разклонения калеми могат да се вземат само по изключение. Леторастите за калеми не бива да се отрязват прекалено от основата на носещия ги клон, а да се оставя чепче с 2-3 пъпки.

Калемите които ще използваме трябва по възможност да се вземат в деня на присаждането или ден по-рано. За препоръчване е това да стане в сутрешните часове на деня или късния следобяд. За да се намали изпарението, което би довело до изсъхване, добре е листата да се премахнат. Оставят се само листните дръжки (с дължина около 1 см), които са необходими при окулирането. След събиране на калемите, долният им край се потапя в съд с вода и се съхраняват на сянка до самото присаждането.

Една седмица преди присаждането е необходимо подложката да бъде полята обилно за активизиране сокодвижението. Няколко дни преди присаждането почвата до кореновата шийка на дивачката се разравя и се почистват всички странични разклонения на 15 см от повърхността на почвата.