Зимни резитби на овощните дървета

Зимната резитба на овощните започва в зависимост от атмосферните условия в периода след листопада наесен до набъбване на пъпките напролет. Прореждането и съкращаването на клоните са най-често практикуваните зимни резитбени операции на овощните дървета. При прореждането овощарите отстраняват цели клони, клонки и клончета от дърветата, а при съкращаването те само премахват отделни части от тях.

Със съкращаването се постига засилване на растежа в близост до направените отрези, а с прореждането става просветляване на короните на овощните дървета. Когато се формира короната в млада възраст, чрез съкращаването на продължителите , , на водача и скелетните клони се предизвиква тяхното разклоняване на определено място избрано от овощарите. През периода на пълно плододаване със съкращаването и с прореждането се регулира натоварването на овощните дървета с плодове.

 

Летни резитби на овощните дървета

Същинската лятна резитба или резитба на зелено се провежда през вегетационния период, обикновено през юли и август. През този период се прави прореждане, отстраняват се отделни силни леторасти, като по този начин се прави просветляване на прекалено гъстите корони. Така се създават условия за по-добро узряване на плодните клончета и за по-добро оцветяване на плодовете. Лятна резитба се прилага предимно при прасковата. През същия период се прави и съкращаване на връхно разположените силни леторасти, което води до подобряването на светлинният режим в короните. То може да се извърши механизирано.

Лятната резитбена операция филизене също  се отнася към прореждането. С филизенето се отстраняват ненужните млади прирасти при формирането на короните на овощните дървета. Това се прави обикновено през първата година след засаждането. Прилага се когато филизите са с дължина до 8-10 см, а при прасковата - до 15-18 см.

Пензирането е резитбена операция на овощните дървета, чрез която с прищипване на върховете на нарастващите леторасти се ограничава тяхното удължаване и се предизвиква разклоняването им.

Наклоняването на отделни клони и клонки отслабва техния растеж. Наклоняването се прилага както през зимния период, така и през вегетацията, обикновено при формиране на корона палмета.