Резитба за формиране на короната на кайсията

Kaisia_1За кайсията са подходящи чашовидната корона, разредената етажна корона и подобрената чашовидна корона. Резитбата на кайсията за формиране на разредена етажна корона е почти същата, както при ябълката и сливата, само че:

  • съкращаванията се правят по-силно:
  • избраните за формиране на короната 3-4 скелетни клонки се съкращават с 2/3 до 3/4 от дължината им при първата резитба след засаждането.

През следващите две-три години младите кайсиеви дръвчета имат много силен растеж и затова продълженията на скелетните клони се съкращават с около 1/3 до 1/2 от дължината им. Резитба на кайсията се прави обикновено на външна пъпка, а когато е необходимо продължението да се насочи встрани, тогава се реже на странична пъпка. За да се постигне равновесие между скелетните клони, по-силните продължения се режат по-ниско, а по-слабите - по-високо.

 

Зимна резитба на кайсията

Резитбите на кайсията са много ограничени, след формирането на короната. В началото на плододаването младите кайсии продължават да имат доста силен растеж. Когато продълженията на скелетните клони са по-дълги от около 50 см, те се съкращават с около 1/3 от дължината им. Страничните клончета, които са по-дълги от 30 см. също се скъсяват с около 1/3. Съкращенията са много по-ограничени, отколкото тези когато се формира короната. Всички засъхнали, болни и счупени клони и клонки също се премахват.

Кайсията образува сравнително не голям брой силни клончета и много букетни клончета. Слабите и букетните клончета при кайсията имат доста по-дълъг живот , отколкото при прасковата. Характерно за кайсията, е че често близо до основата на букетната клонка някоя спяща пъпка покарва и дава началото на ново букетно клонче, което замества старата букетна клонка. Това има голямо значение, защото скелетните клонки скелетните разклонения при кайсията не могат да се оголват така лесно, както при прасковата. За кайсията са необходими сравнително много по-малко резитби, отколкото при прасковата.

Летни резитби на кайсията

В началото на плододаването на кайсията трябва да се прави пензиране на леторастите. Тази манипулация помага извънредно много за образуването на по-голям брой плодни пъпки. При кайсията пензирането дава най-добър резултат, когато се извърши по време на началото на вдървесиняването на леторастите. Тази фаза съвпада с времето от 15 май до 15 юни. Тъй като леторастите са полувдървесинени, тази операция се прави с овощарски ножици, като се отрязва обикновено 1/3 рядко 1/2 от дължината на силните леторасти. След като мине известно време върху всеки пензиран летораст се развиват няколко предивременни по-слаби леторасти, покрити обилно с плодни пъпки.

Голяма част от хранителните вещества са насочени към върховете на буйните леторасти до момента на пензирането. Веднага след премахването им и преди да се развият предивременните леторасти хранителните вещества се насочват основно към слабите леторасти, разположени по долните части на клоните. Слабите леторасти се засилват и образуват повече плодни пъпки, благодарение на този приток на хранителни вещества. Така пензирането регулира за известно време разпределянето на хранителните вещества, допринася за образуването на повече плодни пъпки и засилва слабите леторасти.

Когато овощарите не режат и не пензират младите кайсиеви дървета хранителните вещества се разпределят много неравномерно и затова се образуват малко плодни пъпки.

Голямо значение в началото на плододаването има пензирането на кайсията. Когато по-късно дървото встъпи във фаза на пълно плододаване и има умерен прираст, ролята на пензирането намалява и то не се прави.

Летните резитби при кайсията повишават студоустойчивостта на кайсиевите дървета са причина:

  • за удължаването на растежа на леторастите,
  • за по-късното встъпване на пъпките в покой,
  • за удължаването на периода на зимния покой;
  • за известно закъснение на сокодвижението и встъпването във вегетация през следващата година.

Младите кайсии, за разлика от прасковите дават малко предивременни леторасти и сравнително малък брой по-силни разклонения, затова освен с пензиране и съкращаване при младите кайсиеви дървета се налага по-слабо прореждане на короната. С нарастването на короната и достигането на максималното й развитие и плододаване прирастът постепенно намалява, става умерен и отслабва. Задачата на овощаря през това време е да направи така, че да има нормално плододаване и достатъчен прираст от млада плододаваща дървесина. Със застаряването на овощните дървета резитбата и прочистването на короната от счупени и засъхващи клони и клонки се засилват. Старите кайсиеви дървета имат понижена жизнена активност, затова чрез резитбата и другите агротехнически мероприятия при тях трябва да се предизвика образуването на достатъчно млада плододаваща дървесина и да се засили прирастът.

Излишните клонки, които сгъстяват короната, трябва да се премахват, докато са малки, за да се избегне по-късно рязането на големи клони.

Резитба на кайсията за подмладяване

Когато дърветата застареят се извършва резитба на кайсиите за подмладяване. При застарелите овощни дървета прирастът силно отслабва и върховете на клоните започнат прогресивно да съхнат. В тази възраст на дървото по долната част на клоните му покарва млада дървесина, която се използува при подмладяването. Застарелите и засъхващи клони на кайсията се режат малко над младата дървесина, а от нейния прираст се формира подмладената корона на дървото.