Технически правила при резитбата на овощни дървета

Praskova_rezitba3Работата на овощарите се улеснява значително и направените рани по овощните дървета зарастват бързо, когато те спазват правилата при резитбата.

Когато правим резитба на овощните дървета за формиране на короните им, съкращаването на продължителите на водача и скелетните клони се извършва с лек обратен наклон на 1-2 мм над подходяща пъпка. Чепове при резитбата не трябва да се оставят, тъй като раните зарастват по-трудно.

Препоръчва се резитбата на по-големите по размери овощни дървета да се извършва отгоре надолу. Така овощарят може да  прецени по-добре кои клонки да запази в основата на короната, след като премахне счупените при движенията си по време на работа.

При резитбата, клончетата и по-тънките клонки се режат така, че да не се оставят чепове. Когато оставим такива чепове, от тях израстват голям брой лакомци, които затрудняват извършването на следващите резитби, а дърветата губят много хранителни вещества за техния ненужен растеж.

Когато се ограничават размерите на клоните и клонките, съкращаването се извършва близо до подходяща клонка-продължител, без да се оставя чеп, особено вертикално разположен. Запазват се в близост до отрезите, колкото е възможно повече клонки с плодни пъпки, за да се предотврати образуването на излишно силни леторасти в тази зона.

При резитбата овощните дървета премахването на по-дебели клони и клонки става с помощта на трион. Отрезът с него от горната страна се прави така, че да допира до образувания в основата на клона пръстен от кора, а в долния край да завършва близо до пръстена. Препоръчва се по-големите рани да се замазват с овощарска замазка или блажна боя.

Без значение какъв тип корона за овощните дървета ще изберем, трябва да се осигури здраво срастване между скелетните части, подходящ наклон на скелетните клони, като най-добре е ъглът между стъблото и скелетните клони да е до 45 градуса. Същото правило важи и за скелетните разклонения. Важно е да се следи и за съподчинеността на отделните скелетни клони.

Здравото срастване между скелетните части е необходимо за избягване на отцепването, което се наблюдава при обилен плодов товар.

Скелетните клони се срастват здраво с водача при следните условия:

  • когато ъгълът между тях (ъгълът на отклонение) е по-голям от 45°;
  • когато те са по-тънки от водача;
  • когато са не повече от 3-4 в етаж (израстващи близо един до друг).

Върхът им трябва да расте изправено, за да се удължават нормално. Най-подходящ наклон за скелетните разклонения е около 30° спрямо хоризонтала. Характерно за водача е вертикалното положение.

Водачът трябва да бъде най-голям по размери, след него по големина да бъдат скелетните клони и разклонения, разположени в долната част на короната, а израстващите над тях да бъдат толкова по-малки, колкото по-високо са разположени.