Технически правила при резитбата на овощни дървета

резитба " src="https://www.agro-consultant.net/cache/Praskova_rezitba3_images_stories_Zemedelie_Ovoshtarstvo_thumb_medium250_0.jpg" alt="Praskova_rezitba3" />Работата на овощарите се улеснява значително и направените рани по овощните дървета зарастват бързо, когато те спазват правилата при резитбата.

Когато правим резитба на овощните дървета за формиране на короните им, съкращаването на продължителите на водача и скелетните клони се извършва с лек обратен наклон на 1-2 мм над подходяща пъпка. Чепове при резитбата не трябва да се оставят, тъй като раните зарастват по-трудно.

Препоръчва се резитбата на по-големите по размери овощни дървета да се извършва отгоре надолу. Така овощарят може да  прецени по-добре кои клонки да запази в основата на короната, след като премахне счупените при движенията си по време на работа.

При резитбата, клончетата и по-тънките клонки се режат така, че да не се оставят чепове. Когато оставим такива чепове, от тях израстват голям брой лакомци, които затрудняват извършването на следващите резитби, а дърветата губят много хранителни вещества за техния ненужен растеж.

Когато се ограничават размерите на клоните и клонките, съкращаването се извършва близо до подходяща клонка-продължител, без да се оставя чеп, особено вертикално разположен. Запазват се в близост до отрезите, колкото е възможно повече клонки с плодни пъпки, за да се предотврати образуването на излишно силни леторасти в тази зона.

При резитбата овощните дървета премахването на по-дебели клони и клонки става с помощта на трион. Отрезът с него от горната страна се прави така, че да допира до образувания в основата на клона пръстен от кора, а в долния край да завършва близо до пръстена. Препоръчва се по-големите рани да се замазват с овощарска замазка или блажна боя.

Без значение какъв тип корона за овощните дървета ще изберем, трябва да се осигури здраво срастване между скелетните части, подходящ наклон на скелетните клони , като най-добре е ъглът между стъблото и скелетните клони да е до 45 градуса. Същото правило важи и за скелетните разклонения. Важно е да се следи и за съподчинеността на отделните скелетни клони.

Здравото срастване между скелетните части е необходимо за избягване на отцепването, което се наблюдава при обилен плодов товар.

Скелетните клони се срастват здраво с водача при следните условия:

  • когато ъгълът между тях (ъгълът на отклонение) е по-голям от 45°;
  • когато те са по-тънки от водача;
  • когато са не повече от 3-4 в етаж (израстващи близо един до друг).

Върхът им трябва да расте изправено, за да се удължават нормално. Най-подходящ наклон за скелетните разклонения е около 30° спрямо хоризонтала. Характерно за водача е вертикалното положение.

Водачът трябва да бъде най-голям по размери, след него по големина да бъдат скелетните клони и разклонения, разположени в долната част на короната, а израстващите над тях да бъдат толкова по-малки, колкото по-високо са разположени.