Jabalkova_gradina_2При нормално развитие на дърветата, най-силните им филизи излизат от върховете или от 1-2 съседни пъпки. Клкото по-ниско са разположени пъпките на клона, толкова по-къси филизи израстват В най-долната част на клона остават спящи пъпки, т. е. пъпките въобще не се развиват. Това е класическия вариант.

Съществуват и два крайни варианта:

  • от всички пъпки, с изключение на най-долните, израстват силни филизи;
  • на клона, само от върховата пъпка, израства един силен филиз. Къси, 0.5-1.5 см филизи или листна розетка израстват от по-долу разположените пъпки на клона. Може и по-голяма част от пъпките въобще да не се развият.

При скъсяване на клона веществата се насочват за растеж към филизите останали под мястото на среза. При слабо скъсяване, видими промени в силата на растеж, броя на филизите и ъглите на отклоняване от стъблото няма, но в този случай зоната на растеж ще се приближи до основата на клона. При силно скъсяване броят на филизите е възможно и да не нарасне, но растежът на всеки от тях ще се увеличи и ъгълът на отклонение от стъблото ще стане по - остър. В този случай резитбата ще окаже влияние само на скъсения клон, а на другите на практика няма да се отрази. Това е така нареченото локално действие на резитбата. Ето защо скъсяването е ценно, защото позволява растежът да се засили там, където трябва и  заедно с това да се намали  площта на евентуалното оголване на клоните. Но понякога  самото скъсяване може да е и вредно, ако се прави при клони, които започват да се развиват и дават силни филизи от почти всички странични пъпки. Такова разклонение води до сгъстяване на короната. Това води до извода, че в някои случаи силното скъсяване е противопоказно. Не можем без него при оформянето на короната.

За да се уравновеси силата на растежа и подчинение на водача, основните клони се скъсяват. Това стимулира  разклоняването в дадено място. При силно растящите възрастни  дървета, клоните се скъсяват, за да се ограничи размера на короната. При дърветата със слаб растеж или спрял такъв - за възобновяване на активността на растежните процеси. Ако отрежете изцяло дебел клон, няма да има видимо засилване на растежа. Освободилата се движеща се вода, заедно  с разтворените в нея елементи, се разпределя в останалите клони, които са над мястото на отрязването.

Преди да започнете, огледайте много добре дървото и решете какъв начин на резитба ще е най-подходящ за него. Ако клоните са дълги, оголени , а короната му е рядка - трябва силно да се скъсява. Ако  клоните са с многобройни разклонения, короната е гъста, то тогава е необходимо прореждане на клоните. Не се скъсяват и режат странични клони , които са по-къси от 30 см. В повечето случаи те плододават, дори по - добре и от другите. Такива клони не могат да сгъстят короната, дори и да са насочени навътре или напряко на нея. При костилковите - череша, вишна,  слива, ако се  отреже върха на такъв клон, останалата част ще изсъхне. Това е така, защото на върха е била единствената растежна пъпка.