sunflower-picture_AJM55DСлънчогледът(Sunflower) е може би най-значимата  техническа култура в нашата страна. Едно от най-качествените растителни масла е точно слънчогледовото. При добив от 250 кг зърно от декар се получават 120 кг масло и 80 кг шрот. От 1 декар слънчоглед(Sunflower) пчелите събират до 8-10 кг мед.

Основни фактори, които определят получаването на висок и качествен добив и добър икономически ефект са:

  • подбор на подходящ за района хибрид (като добив на зърно, маслено съдържание, устойчивост или толерантност към най-важните болести);

  • правилен сеитбооборот;

  • подходящи предшественици;

  • качествена почвена обработка;

  • правилно торене;

  • борба с плевелите и неприятелите.


От болестите при слънчогледа най-значими са фомопсис, склеротиния, мана, синя китка. Провеждането на борба срещу маната става най-вече с употребата на устойчиви сортове т.нар. RM хибриди. Синята китка е другият значим проблем. И тук воденето на борбата става  чрез използването на устойчиви хибриди, които показват абсолютна устойчивост на всички известни до този момент у нас раси на синя китка.

Борбата срещу фомопсиса и склеротинията при слънчогледа се води, чрез:

  • правилен сеитбоoборот;

  • качествени обработки на почвата;

  • балансирано торене;

  • отглеждане на сортове, които показват ниска чувствителност /висока толерантност/ към тези важни заболявания.