Технологии за отглеждане на зеленчуци.

Китайското зеле е традиционна култура в някои азиатски страни, но в нашата страна остава почти непознато. Известен консерватизъм

пречи да се оценят големите му продуктивни възможности и добрите му вкусови качества, както и хранителната му стойност. Китайското зеле има значително съдържание не само на сухо вещество, витамин С и захари, но и на незаменими аминокиселини. Това като храна го поставя на едно от предните места между зеленчуковите растения.

Когато говорим за тази култура , разбираме вида пекинско зеле, който образува изправени розетки без външен кочан и плътни зелки с овална форма и с тегло от 0,5-1 кг до 2-3 кг. Зелките са крехки, нежни, сочни, вкусни, без лютивина и са подходящи за приготвяне на различни салати. Може да се съхраняват продължително време (месец и повече) при температура около 0°С или да се използват за направата на кисело зеле.

При климатичните условия на нашата страна най-подходящо е есенното производство на китайско (пекинско) зеле, защото при пролетното много сортове стрелкуват, без да образуват зелки. Причината е в рязката смяна на температурите през пролетта и в удължаването на деня. Този вид се отглежда без предварително производство на разсад, тъй като понася трудно презасаждането. Съобразно с посочените особености директната сеитба на китайското зеле се извършва от средата на юли до 5-10 август. Ако се спази срокът на засяване, то може да се прибира от края на септември докъм средата на ноември, тъй като вегетационният му период е 70-90 дни.

Китайското зеле се отглежда на добре обработена почва, богата на органични вещества и наторена след предшественика с 10-12 кг/дка двоен суперфосфат и с 8-10 кг/дка калиев тор. Мястото се подравнява добре и се профилира на ниски лехи, широки 1,20-1,30 м, оградени с тирове (кавали). Лехите се поливат предварително, а когато почвата позасъхне, леко се разкопават с мотика и се заравняват с гребло. Засява се редово в 3 плитки браздички, оформени на разстояние 35-40 см, и при сеитбена норма 100 г/дка. Семената поникват за около една седмица. След като се образуват 1-2 същински листа, прореждат се на 25-30 см, така че да останат 7000-8000 растения. Когато почвата е по-тежка и по-влагоемна, добре е китайското зеле да се отглежда на високи тирове в два реда, като се спазват посочените разстояния.

При редовно напояване (през 7-10 дни) с течаща вода растенията се развиват нормално и бързо образуват зелки. Не бива обаче да се допуска преовлажияване на почвата, тъй като то причинява закържавяване и гниене в основата на розетките. Това е особено важно през периода, когато зелките нарастват - тогава и поливките намаляват, но се поддържа умерена почвена влага. Същевременно се окопава 2-3 пъти, като първия и втория път се внася по 12-15 кг/дка амониева селитра.

Борбата срещу неприятелите се води както при главестото зеле.

Прибирането се извършва последователно, в зависимост от едрината и плътността на зелките. Интерес представлява фактът, че китайското зеле издържа до минус 5-6°С, а за кратко време - дори до минус 8°С, така че то може да остане по-дълго на полето. Средният добив е 5-7 т/дка, но може да достигне и до 10-12 т/дка при добри грижи.


Още за отглеждане на зеленчуци: