Полезна информация за земеделските култури.Пролетно присаждане на овощни дръвчета.

Пролетното присаждане на овощни дървета е едно от най-разпространените в практиката. То е присаждане с калем и се прави в края на зимата и

началото на пролетта.

Целта на присаждането е да се пренесат ценните качества на едно дърво върху друго. Растенията, на които се извърша присаждането, са подложки, а частта, която се присажда - присадник.

Ако ще правите присаждане, предварително трябва да сте си осигурили калеми от желаните овощни видове и сортове.

Присаждането, което се прави в този период, е на калем. То може да се извърши по няколко начина - на копулация, на разцеп, под кора, на кози крак, на седло и на страничен зарез.

Повече от начините на присаждане се извършват по време на покоя на дръвчетата, изключение прави методът под кора, при който трябва да е започнало сокодвижението, за да може кората да се отдели по-лесно.

Пролетно присаждане може да се направи на овощно дръвче, което е околирано предишното лято, но не се е прихванало. Също така е подходящо и за по-стари подложки, които вече са със загрубяла кора.

На копулация

Присаждането на копулация се използва при облагородяването на млади ябълкови, крушови и черешови дръвчета извършва.

Прилага се когато присадникът и подложката имат еднаква или почти еднаква дебелина. При него отрезите се правят косо и трябва да са гладки. За да има пълно покритие на тъканите, те трябва да са около 2-3 пъти по-дълги от дебелината на частите.

Присадените дръвчета се завързват и намазват с овощарски мехлем.

На разцеп

Присаждане на разцеп се предпочита при възрастни дървета, главно ябълкови, крушови и други семкови, чиито клони в мястото на присаждането имат дебелина не по-голяма от 5 см в диаметър.

При това присаждане клонът се отрязва напречно, като отрезът трябва да бъде със слаб наклон, за да се оттича дъждовната вода. С нож се прави разцеп по средата, на дълбочина 4-5 см и се поставя клин, който го поддържа отворен. Основната част на калема се заостря клиновидно чрез два срещуположни еднакво дълги (3-5 см) отреза, започващи под пъпката. Поставя се извърши внимателно, за да съвпадне кората му с тази на подложката. При по-дебели клони могат да се поставят 2-3 калема. Привързва се и се покрива с овощарски мехлем. След като прораснат присадките, превръзките се прерязват или разхлабват.

На кози крак

Присаждане на кози крак се препоръчва, когато подложката е няколко пъти по-дебела от калема, но не при клони с дебела кора.

Присаждането може да започне, преди да настъпи активното сокодвижение. За целта върху подложката се изрязва клин с дължина 3-5 см. На долната страна на калема срещу добре оформена пъпка се правят два странични еднакво дълги отреза (3-5 см), които му придават клинообразен вид. Калемът се поставя така, че кората му да съвпадне с тази на подложката. Завързва се и се намазва с мехлем.

На седло

Присаждане на седло се прилага, когато подложката е по-дебела от калема и още няма сокодвижение. Подложката се прерязва отгоре с наклон, обратен на страната, от която ще се постави присадникът. Този начин е видоизменена копулация и се използва с успех при подложки, не по-дебели от 1-2 см в диаметър. Прави се кос отрез отстрани за поставяне на калема. Върху него също се прави кос отрез, на около 1/3 от дебелината му и с дължина приблизително 2 см от основата му, съответстващ на този на подложката. Калемът и подложката се съединяват, като се внимава да съвпаднат камбиалните им тъкани поне в едната страна на отрезите. Превързва се и се намазва с овощарски мехлем.

 На страничен зарез

Присаждане на страничен зарез се предпочита при млади дръвчета, чиито скелетни клони са с дебелина до 2 см, и се извършва през февруари-март. Подложката се прерязва на 10-12 см над мястото, където ще се присажда, след което се прави кос разрез с дължина 4-5 см на 1/3 до 1/2 от дебелината на клонката. Предната му страна трябва да бъде 1,5-2 пъти по-дълга от задната. На калема се правят два отреза, които се срещат под остър ъгъл от едната страна. Камбиалните тъкани на присадника и подложката трябва да съвпадат и прилепнат плътно. Превързва се и се намазва с овощарски мехлем.

След прихващане на калема и покарване на пъпките, когато летораслите достигнат височина 10 см, по-добре разположеният от тях се оставя да расте. Той се превързва внимателно към чепчето на присадника. Върхът на по-слабия се прищипва. През август недоразвитият леторасъла и чепчето се отрязват изцяло.

 Под кора

Присаждането под кора се прилага при облагородяване на млади дръвчета, когато е започнало сокодвижението и кората лесно се отделя. Дава добри резултати при клони и цели корони на възрастни плододаващи череши, вишни, ябълки, круши и други семкови дървета. За присаждането се подбират 5-6 равномерно разположени във всички посоки скелетни клони и се прерязват на такава височина, на която диаметърът им е не по-голям от 5-6 см. Отрезът се заглажда, избира се място, където кората е гладка, тя се разрязва надлъжно до 3-4 см и с тъпата страна на ножчето двете страни на отреза леко се повдигат от дървесината. Ако кората е много дебела, се правят два надлъжни разреза и част от нея се отделя, като дължината трябва да позволява вместването на калема. Върху долната му част се прави гладък и равен отрез с дължина 4-5 см, започващ от 0,5-1 см под добре оформена срещуположна пъпка. Обикновено се оставят още 2 пъпки. В началото на отреза се зарязва перпендикулярно на оста на калема до 1/3 от дебелината му, при което се образува прагче, възсядащо подложката, и така той се закрепва по-здраво. Калемът се поставя под леко отделената кора, завързва се плътно и се замазва с овощарски мехлем. Ако клонът е по-дебел от 2 см, могат да се присадят 2 калема. След като присадките прораснат, превръзките се прерязват или разхлабват.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник:Български фермер