Полезна информация за земеделските култури.Спазвайте основните правила, за да е успешна операцията.

За да се подсигурите максимално, т. е. да е успешно присаждането, трябва да спазите някои основни правила:

Различните методи

на присаждане трябва да се извършват в най-благоприятните срокове.

Необходимо е да има съвместимост между подложката и присадника.

Присаждането трябва да се извършва в топлите часове на деня.

Калемите е задължително да се взимат от здрави дървета, по възможност от южната им страна. Те трябва да се съхраняват при подходящи условия , за да гарантират добро присаждане.

Ножчетата за присаждане трябва да са чисти и обеззаразени.

Необходимо е да се правят гладки и чисти отрези, за да се осъществи по-добър контакт между двете свързвани части.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник: Български фермер