Полезна информация за земеделските култури.Спазвайте основните правила, за да е успешна операцията.

За да се подсигурите максимално, т. е. да е успешно присаждането, трябва да спазите някои основни правила:

Различните методи

на присаждане трябва да се извършват в най-благоприятните срокове.

Необходимо е да има съвместимост между подложката и присадника.

Присаждането трябва да се извършва в топлите часове на деня.

Калемите е задължително да се взимат от здрави дървета, по възможност от южната им страна. Те трябва да се съхраняват при подходящи условия, за да гарантират добро присаждане.

Ножчетата за присаждане трябва да са чисти и обеззаразени.

Необходимо е да се правят гладки и чисти отрези, за да се осъществи по-добър контакт между двете свързвани части.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник:Български фермер