Аспержи-ботанически особености

asperji_1Аспержата (Asparagus officinalis) е многогодишно растение от сем. Кремови. Кореновата система на аспержата притежава мощно развито коренище. То се има дебели, дълги, бели и множество нишковидни корени. В горния край на дебелите корени са разположени пъпки. От тях през пролетта се образуват месести стъбла.

Докато стъблата на аспержите са в почвата, те са бели, сочни и крехки с дебелина около 1,2-2 см. След като израснат над почвата, стъблата позеленяват, загрубяват, разклоняват се силно и достигат височина 1 ,5-2 м. Листата на аспержите са сухи люспи, които нямат значение за асимилационния процес. Ролята на листата изпълняват зелените стъбла с покаралите от пазвите на люспите тънки зелени иглици.

 

Семената на аспержите са ъгловати, черни, които понякога са сплеснати или кръгли. Сочните млади стъбла на аспержите, заради които те се отглеждат се наричат „свещи". Те са ценна диетична храна, богата на въглехидрати и различни витамини и белтъчини. Свежите, консервираните или замразените аспержи-„свещи” се използват за приготвяне на различни ястия и салати.

Аспержите издържат на доста ниски температури. Те растат най-добре и се развиват при температура от 12 до 25°С.

Аспержите не са взискателни към влажността и понасят засушаване. За да получим висок и качествен добив от свещи е необходимо да поддържаме постоянна и умерена почвена влажност.

Големи са изискванията на аспержите й към почвата. Много подходяща за отглеждането им е дълбоката структурна, сравнително лека глинесто-песъчлива почва с високо съдържание на органични вещества, с ниски подпочвени води. Освен това аспержите трябва да се отглеждат на място, което е добре огрявано от слънцето и защитено от вятъра.

Как се отглежда разсад аспержи?

Семената на аспержите се засяват на открита леха в края на април. Сеят се редово-на разстояние между редовете 20-25 см. Ако искаме да имаме разсад за 1 дка, трябва да засеем 50-60 г семена.

Понеже семената на аспержите поникват много бавно - 2-6 седмици след засяването им, те трябва да се накиснат за 3-5 дни във вода, чиято температура е около 25-30°С. при Водата трябва да се сменя ежедневно. След като мине срокът за накисване, семената на аспержите се изваждат от водата. След това те се слагат в торбичка или се увиват в мокро парче от чувал. После те се поставят при температура 25-30°С. На петия-шестия ден семената на аспержите започват да покълнват.

Когато разсадът достигне височина 7-8 см, разстенията се прореждат на разстояние 6-8 см. Необходимо е разсадът да се полива редовно, а плевелите да се унищожават навреме. Необходимо е да се направи и двукратно подхранване - с размит във водата оборски тор (шербет) или с 2-3% разтвор от амониева селитра.

До идването на есента разсадните аспержи имат вече коренище и по 3-4 стъбла. През октомври стъблата им се изрязват на 3-4 см над почвената повърхност. Разсадът се прекопава и се оставя да презимува на разсадната леха. Когато зимата е студена, срещу измръзване на аспержите, разсадната леха се покрива със слама или с оборски тор.

Най-качествен е едногодишият разсад аспержи с едри пъпки и дебели корени.