Полезна информация за земеделските култури.Как се прави облагородяване на орех.

 

Как се прави облагородяване на орех

 

Присаждането на орех може да се направи както през пролетта, така и през лятото. Това се определя в зависимост от начина, който овощарят ще избере.

Орехът може да се присажда чрез всички методи, които се използват и за останалите овощни видове, а именно: на седло, на кози крак, окулиране, под кора, на страничен зарез, обикновена и подобрена копулация. Повечето начини се прилагат през пролетта, а само окулирането през лятото - юли и август.

Акценти при пролетното присаждане

Съберете калемите в деня на присаждането. Така резниците ще са по-качествени и ще се гарантира по-висок процент прихващане.

Може да се избере един от посочените по-горе начини на присаждане.

Трябва да се използват добре режещи инструменти, за да се правят гладки отрези.

След присаждането се прави здрава превръзка, за да се осъществи по-добре свръзката.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник:Български фермер