Полезна информация за земеделските култури.Най-често се предпочита подобрена етажна корона.

 

Най-често се предпочита подобрена етажна корона

Подобрената етажна корона се формира с един централен клон (водач) и 5-6 скелетни клона. Избират се три клона за формиране на първия етаж, който стои на 100-130 см от почвената повърхност. Най-силната вертикална клонка се оставя за водач.

 

През първата година след засаждането се избират скелетни клони, а предивременни клонки се съкращават на 1/2-1/3 от дължината им на добре развита външна пъпка. Водачът се съкращава така, че да доминира над останалите клонки. Ако предивременните клонки са слаби, те се режат на 2-3 пъпки и формирането започва през следващата година.

През втората година по централния клон - на разстояние 70-80 см от първия етаж, се избира следващият скелетен клон. Той трябва да е разположен в свободното пространство между първите скелетни клони и да излиза от по-голям ъгъл спрямо водача. Скелетните клони от първия етаж се съкращават на 1/3 от дължината на едногодишния им прираст.

През третата година на 40-50 см от последно формирания скелетен клон по водача се избира клонка с по-голям ъгъл на отклонение за формиране на следващия скелетен клон. Конкурентите на продължителите на скелетните клони и водача се премахват. Растящите навътре и препречващите се клони също се премахват.

През четвъртата година водачът се съкращава на слаба плодна клонка. По скелетните клони се формират последните скелетни разклонения. През тази година и по-нататък, до завършване на формирането, се спазват указанията за резитба, дадени през третата година.

Резитбата през периода на пълно плододаване се прилага съобразно с растежната сила на дърветата и количеството на предполагаемия добив. Тя е толкова по-силна, колкото по-слаб е растежът.

Резитбата за подмладяване на бадема се състои в просветляване на короната чрез премахване на сгъстяващите клони и периодично съкращаване на разклоненията на скелетните клони и плодните клони за предизвикване на добър растеж.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник:Български фермер