Полезна информация за земеделските култури.Зимно пръскане на дръвчетата.

 

 

Зимното пръскане може да се извърши от края на листопада, когато дръвчетата преминават в покой до преди набъбване на пъпките, т. е. преди възобновяване на вегетацията им. Препоръчително е късното зимно третиране да стане след преминаване на трайните студове и непосредствено преди разпукване на пъпките напролет. За различните райони на страната, поради специфичните климатични особености, това е доста различно време. Ориентировъчно се дава, че това пръскане трябва да стане от средата на февруари до средата на март.

Както овощните дръвчета се събуждат и се готвят да възстановят развитието си, така е и при вредителите, които излизат от зимуващите си форми. Затова и специалистите препоръчват пръскането да става сега когато насекомите са по-изтощени след зимния период и са по-уязвими на действието на рз-препаратите.

От особено значение е зимното пръскане да се направи много добре, за да може максимално да се ограничи по-нататъшното развитие на вредителите. Разбира се, няма как с това пръскане да се реши тотално проблемът с неприятелите и болестите по овошките, но е възможно популацията им да се намали. Това ще направи по-нататъшната растителна защита много по-лесна. Естествено, за да се опазят плодовете качествени, растителната защита трябва да продължи през цялата вегетация на овошките, като е съобразена с вредителите.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник:Български фермер