Технологии за отглеждане на зеленчуци.Как картофите да не покълват.

За да се

забави кълняемостта на картофите, те се съхраняват в специални хранилища, където стойностите на температурата и влажността на въздуха могат да се контролират.

В домашни условия обаче процесът трудно се контролира. Затова е препоръчително картофите да се държат в избени помещения, където температурата е сравнително постоянна. В топли зими , каквато е тазгодишната, това обаче трудно се постига.

Затова от време на време клубените, оставени за посевен материал, се преглеждат и се почистват от поникналите кълнове. Прави се редовно, не бива да се чака да израстат дълги кълнове.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник: Български фермер