Технологии за отглеждане на зеленчуци.За по-добър добив картофите?" href="/zemedelie/torene/422-kak-se-toryat-kartofite.html">картофите се рътят.

 

За по-добър <strong class=добив картофите се рътят" width="400" height="300" />

Преди да се засадят клубените се рътят с цел скъсяване на вегетацията с 10-15 дни, ограничаване на пораженията от някои болести и неприятели и повишаване на добива с 20-25%.

Рътенето започва 35-40 дни преди засаждането и се осъществява в помещение, където може да се регулира температурата, въздушната влажност , , интензивността на осветлението.

Какви са най-подходящите условия за рътене

Отначало поставените в щайги клубени се държат в продължение на 10-12 дни на тъмно при температура 8-10 градуса и 85-9% въздушна влажност. При тези условия кълновете нарастват до 1,5-2,0 см. Помещенията се осветяват в продължение на 3-4 седмици, с фотопериодичност в денонощието 10 чаас светло - 14 часа тъмно, при температура на въздуха 8-10 градуса и въздушната влажност - 85-90%. Когато кълновете достигнат 4-5 см помещението отново се затъмнява за 7-10 дни, а температурата на въздуха се понижава на 2-4 градуса, с цел закаляване.

По време на рътенето, веднъж седмично, клубените се пръскат с 0,5% ратвор от борна киселина или 0,02% разтвор на син камък за борба с гъбни болести и за подпомагане процеса на кълнене.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник: Български фермер