Технологии за отглеждане на зеленчуци.Борбата с белокрилките е изключително трудна.

 

Борбата с белокрилките е изключително трудна

 

Белокрилките започват да нападат растенията в градината още рано напролет - април - май. Те летят през нощта, а през деня са неподвижни и само при обезпокояване прелитат на къси разстояния. Женските пеперуди снасят яйцата по долната страна на листата.

Борбата с белокрилките на открито е трудно мероприятие и трябва постояннство.

Ето и някои мерки, които трябва да предприемете, за да ограничите развитието на неприятеля:

Редовно се унищожават растителните остатъци в градината.

За установяване появата на първите възрастни се използват жълти лепливи уловки, които се поставят шахматно и малко над височината на растенията.

Белокрилките бързо привикват към използваните инсектициди и затова те трябва да се редуват. Растителната защита започва още с отглеждане на разсада и продължава до края на вегетационния период.

Регистрирани препарати са: вазтак нов 100ЕК - 0.03%или 3 мл, моспилан 20 СГ - 30-40 г, моспилан 20 СП - 0.02% или 2 г, фюри 10 ЕК - 0.02% или 2 мл, актара 25ВГ - 0.03% или 3 г и др.

Големите дози са за 1 декар , а малките - за 10 литра вода


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник: Български фермер