Технологии за отглеждане на зеленчуци.Наближава времето за разсадите.

 

Наближава времето за разсадите

Когато

има възможност е препоръчително градинарите да използват торфоперлитен субстрат. Той има много предимства, тъй като е чист от патогени и неприятели, от плевелни семена и има добра въздухо- и водозащитна способност. Освен това може да се обогати с минерални или биоторове.

За субстрат може да се използва и смес от почва и оборски тор. Той се прилага в оранжерии, парници , елементарни култивационни съоръжения (полиетиленови тунели, лехи и гнезда), сандъчета и други.

Гъст и пикиран разсад може да се произведе и направо върху топли, високи лехи, който са с ширина 120 см и дълбочина 50 см.

При разсадите, които се пикират, това се прави в подходящи съдове - глинени, пластмасови саксийки или пластмасови кофички, на които се правят отвори.

Особено важно е при пикирането да не се подвива коренчето. Растенията, които изискват малка хранителна площ (салата, ранно зеле) се засаждат без да се пикират, а тези, изискващи по-голяма хранителна площ (домати, краставици) - се пикират.

Най-удобно е да се използват терени, които са с различни размери и се избират според вида на зеленчука, който ще се отглежда.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник: Български фермер