Технологии за отглеждане на зеленчуци.Снабдете се с качествени семена.

 

Снабдете се с качествени семена 

Изборът

на сорт трябва да бъде съобразен с направлението на производството, продължителността и периода на отглеждане, устойчивостта на болести , ранозрелостта и продуктивността.

Това са изисквания, които задължително трябва да се спазят от професионалните фермери. За любителите много по-важни са вкуса на зеленчуците, а също така сортовете и хибридите, които са подходящи за консервиране.

Семената трябва да бъдат автентични, сертифицирани, с кълняемост над 96%, влажност 6-8%, сортова чистота над 98%, обеззаразени и калибрирани.

Препоръчително е да купувате семената от специализирани магазини, които са се утвърдили на пазара и гарантират качеството на предлаганите от тях продукти.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник: Български фермер