Технологии за отглеждане назеленчуци.Набавете торопочвената смес за разсадите.

 

Набавете торопочвената смес за разсадите

 

Още през януари започна подготовката за производството на разсад в домашни условия. Отсега е добре да си набавите необходимите съставки, които се включват в торопочвената смес.

Кои са най-честите съставки

Почва от градината - най-добре от участък, където не са отглежданизеленчуци.

Торф - продава се в градинските центрове.

Компост - ако имате компостен куп и компостът е готов.

Пясък - препоръчително е да е чист речен.

Оборскитор - да е добре угнил и без наличие на плевели.

Минерални торове - амониев нитрат, обикновен суперфосфат , калиев сулфат.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник:Български фермер