Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function : The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

Технологии за отглеждане на зеленчуци.Най-лесно зеленчуците се съхраняват в мазето.

 

Най-лесно зеленчуците се съхраняват в мазето

 

Малки количества зеленчуци и плодове, които сте набрали от любителската градина, най-лесно и най-добре се запазват в мазето. В това помещение температурата е почти постоянна, и като цяло условията са най-близки до оптималните изисквания на различните зеленчуци и плодове към съхранението им.

Зеленчуците и плодовете се нареждат на стелажи, поставят се в касетки, на палети, в тенекии, в чували и т.н.

На стелажи се нареждат плодовете, както и някои зеленчуци.

В касетки се поставят картофи, лук, а така също и по-големи количества плодове и зеленчуци.

На палети се подреждат картофи, зеле, тикви.

В тенекии се съхраняват праз и различни кореноплодни видове.

Най-подходящите условия са:

Температурата трябва да е от 2 до 7 градуса,.

Влажността на въздуха - да не е повече от 70%.

Помещението редовно се проветрява.

Важно! Проверявайте често оставените плодове и зеленчуци и ако са започнали да се развалят , отстранявайте ги.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник: Български фермер