Технологии за отглеждане на зеленчуци.Ако не сте обработили почвата, направете го.

 

Ако не сте обработили почвата, направете го

 

Летните зеленчуци отдавна са прибрани, т.е. градината е почти празна. Продължителната топла есен удължи вегетацията на късните зеленчуци. Сега падна сняг, но все пак и през зимата ще има дни, в които ще може да се работи. Затова, ако още не сте наторили и обработили почвата, трябва да го направите, когато времето е подходящо.

През невегетационния период се внасят органичните и някои минерални торове , т.е. оборския тор, фосфорните и калиевите торове.

Тъй като различните зеленчуци се нуждаят от различно количество хранителни елементи, и торенето им трябва да е различно.

Ориентировъчно за 100 кв. м място са ви необходими 4-6 кг фосфор и 6-8 кг калий. Оборският тор никога не е в повече, но оптималното количество е около 400-500 кг на 100 кв. м.

Задължителна практика след внасянето на торовете е те за се заорат в почвата. Това ще направите с основната обработка, която се прави на дълбочина 20-25 см.

Ако ще засявате или засаждате много ранни култури, след това може да подравните и оформите лехи, за да са готови за пролетта.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник: Български фермер