Полезна информация за земеделските култури.Медни препарати срещу болести.

Медни препарати срещу болести

Най-използваните препарати за зимно пръскане срещу болестите са медните продукти. Има и различни разновидности на пръскане с вар, съчетани с медни или серни средства. За третиране се използват: бордолезов разтвор, шампион ВП или фунгуран ОН 50 ВП. Бордолезовият разтвор се прилага в концентрация 1,5%. Приготвя се от син камък (меден сулфат) и гасена вар. За 100 литра 1,5-процентов бордолезов разтвор са необходими 1,5 кг син камък и 2,2 кг гасена вар. Шампион е в концентрация - 0,3 %, фунгуран ОН 50ВП - 0,15%.

Срещу неприятелите - насекоми и акари се използват парафинови масла (акарзин), които действат убийствено на насекомите чрез задушаване. Акарзинът се използва в концентрация 3% или 300 мл за 10 литра вода.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник:Български фермер