Полезна информация за земеделските култури.Механична борба.

Механична борба

За да се справите с дървесиноядите,

трябва много добре да се погрижите за нападнатите дръвчета.

Стъблата и дебелите клони ежегодно трябва да се почистват от засегнатата кора.

По-тънките клонки се изрязват и изгарят.

Върху гладката кора се поставят пояси с леплива материя.

Задържително се варосват стволът и дебелите клони, защото пеперудите не снасят яйцата си върху гладки и покрити с варов разтвор повърхности.

За целта се приготвя смес от 10 кг гасена вар, 2 кг глина, 2 кг пресен говежди тор, 30 л вода, като може да се добави и подходящ инсектицид.

По време на летежа на пеперудите и активното движение на новоизлюпените гъсеници е добре стъблата и част от дебелите клони на дърветата да се намажат с лепило за гъсеници. Така се ограничава плътността.

Дърветата редовно трябва да се проверяват и за поява на червеникави стърготини. При слабо нападение се използва гъвкава тел, която се вкарва в отвора, направен от гъсеницата. Телта се движи нагоре-надолу. Освен това по него може да се увие памук, който да се напои с инсектицид.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури: