Полезна информация за земеделските култури.Вредители по овощни и зеленчукови култури.

Вредители по овощни и зеленчукови култури

Поповото прасе се храни от дъб, бук, лоза, овощни дървета, зеленчукови култури и други растения. Възрастното насекомо достига дължина 35-50мм. Тялото му е с цилиндрична форма и сиво-кафяво на цвят. Има къси антени и е покрито с къси и гъсти косми. Яйцата са овални, бледо-жълти, достигат до 2мм в диаметър. Ларвите приличат на възрастните, но са по-малки и без криле. Яйцата се снасят в почвата, на дълбочина 10-40см. Признак за наличието на вресителя може да бъде и напукването на почвата.Контролът се състои в агротехнически мероприятия и химична борба чрез залагане на отровни примамки.


Кестеновият хоботник се среща по плодовете на кестена и жълъдите. Има елипсовидно тяло, покрито със сиво-жълти люспи и косми. Ларвите са бели, със сърповидно извито тяло и са дълги до 12мм. Повредените плодове са с кръгли отвори, прогризани от ларвите при напускането им. Увредените кестенови плодове са негодни за консумация. Предварително опадалите плодове и жълъди се събират и унищожават.


Бялата овощна пеперуда напада овощни дървета, дъб и глог. Пеперудите са бели с контрастиращи тъмни жилки. Приемат вода и нектар от цветята. Зимуват като гъсеници в т.нар. зимни гнезда, които представляват оплетен с паяжина, повреден лист. Младите гъсеници изгризват горния епидермис на листата. През пролетта повреждат първоначално пъпките. С развитието си се разселват по цялото дърво и напълно унищожават листата. Използват се инсектициди през ранно лято срещу новоизлюпени гъсеници или рано напролет когато гъсениците напускат гнездата си.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник:Български фермер