Полезна информация за земеделските култури.Формировката вретено има няколко варианта.

Формировката вретено има няколко варианта

Вретено е почти напълно свободно растяща корона с добре развита централна ос - водач, върху който се формира обрастваща дървесина от полускелетен тип. Напълно оформеното като вретено дърво има вид на пресечен конус.

В основата на короната са разположени 3-4 постоянни, силни клонки, а над тях по водача - плодни клонки, чиито размери намаляват постепенно с увеличаване на височината, на която израстват по водача. Слабото съкращаване при формирането на вретеновидна корона е необходимо, за да се развият повече клонки, но с по-слаб растеж.

Резитбата при тази формировка е различна при сортовете от стандартен тип и тип спър (малката снимка).

При стандартния тип се извършва подмяна на по-силния продължител на водача с по-слаб, странично разположен, при което водачът придобива зигзагообразна форма.

При сортовете от типа спър не се налага съкращаване на централната ос, тъй като те имат естествена склонност да формират по-силни клони в основата на короната. Водачът се съкращава след окончателно формиране на короната, което обикновено съвпада със затихване на растежа. Страничните клонки при сортовете от тип спър, особено от групата на Червена превъзходна, се съкращават преди да са се навели под тежестта на плодовете.

Независимо от типа, при резитбата през периода на пълно плододаване, в основата на короната се запазват постоянни силни клонки, които са толкова по-малки по размер, колкото по-високо се намират. Подмяната на изтощените от плододаване странични клонки по водача с по-малки е предпоставка за получаване на по-качествени плодове.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник:Български фермер