Полезна информация за земеделските култури.Събирайте калеми, ако ще присаждате.

Събирайте <strong class=калеми, ако ще присаждате" id="pic" class="bss"> 1 2

Ако дадено овощно дърво не ни харесва, лесно може да променим това. Става като присадим желан сорт върху дървото. Присаждането е лесен и бърз начин да се размножат овощните дръвчета. Чрез него ценните качества от единия сорт се пренасят върху другия, като за целта се използват пъпки или резници.

Растението, върху което се прави присаждането, е подложка, а растителната част, която се взема от друго дърво - присадник.

Има различни видове присаждане - копулация, на разцеп, под кора, на кози крак, на седло , на страничен зарез.

Времето, през което се извършва присаждането, може да бъде както през вегетацията, така и в покоя на дръвчетата. А калемите, които ще се присаждат, се събират когато дръвчетата са в покой. Прави се през зимата - януари, както и през целия февруари. Не е препоръчително да се чака до март, тъй като при топла и мека зима - вегетацията може да започне по-рано.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер