Полезна информация за земеделските култури.Откъде да вземете най-добрите резници.

Откъде да вземете най-добрите резници 1 2

Препоръчително е калемите да се събират от маточни насаждения, където растежът и развитието на дръвчетата се контролират постоянно. За съжаление любителите рядко могат да се сдобият с калеми от такива градина. Затова това трябва да стане от здрави дървета от дадения сорт. Недопустимо е да се вземат калеми от болни дървета, особено заразени с вирусни или други опасни болести.

Я ето и някои препоръки на специалистите по овощарство:

Калемите се вземат от едногодишни клонки.

Добре е да се събират от южната страна на дървото.

Те трябва да са дебели и с дължина 25-30 см.

Да имат добре развити пъпки.

Калемът трябва да се реже така, че в основата да има 1-2 пъпки.

Изрязаните калеми се събират по сортове, връзват се и се надписват.

Те се съхраняват в избено помещение, като 2/3 от дължината им се заравят във влажен пясък. Когато калемите са малко, може да се държат и в хладилник. За целта се увиват във влажен памук и поставят в найлонов плик.

Правилното съхранение е от основно значение , за да могат пъпките да се запазят в добро състояние.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер