Полезна информация за земеделските култури.Видове резитби при ябълките.

Видове резитби при ябълките 1 2

Резитбата на ябълките е зимна и лятна.

nЗимната резитба на възрастните ябълкови дървета може да започне още преди да са преминали големите студове, обикновено от края на януари до февруари.

nМладите ябълкови дървета, както всички овощни видове , се режат непосредствено след преминаване на големите зимни студове.

Първата резитба след засаждането се изразява в съкращаване на височината на стъблото до 70-80 см. През втората година се избира водач и се определя кои ще са скелетни клони, като обикновено това са клоните, които растат под 45 градуса спрямо водача. През следващите години се извършва резитба за прореждане и просветляване, като при необходимост се прави и резитба за оформяване на останалите скелетни клони и обрастваща дървесина върху тях. Резитбата за плододаване се извършва през целия вегетационен период.

Премахват се сухите, счупените, заболелите клони и клоните, които растат към вътрешността на короната. От обрастващите клонки се остраняват предимно силно изтощените, които са със слаб растеж и излишните лакомци. Старите ябълки се режат по-силно.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер