Полезна информация за земеделските култури.Видове резитби при ябълките.

Видове резитби при ябълките 1 2

Резитбата на ябълките е зимна и лятна.

nЗимната резитба на възрастните ябълкови дървета може да започне още преди да са преминали големите студове, обикновено от края на януари до февруари.

nМладите ябълкови дървета, както всички овощни видове, се режат непосредствено след преминаване на големите зимни студове.

Първата резитба след засаждането се изразява в съкращаване на височината на стъблото до 70-80 см. През втората година се избира водач и се определя кои ще са скелетни клони , като обикновено това са клоните, които растат под 45 градуса спрямо водача. През следващите години се извършва резитба за прореждане и просветляване, като при необходимост се прави и резитба за оформяване на останалите скелетни клони и обрастваща дървесина върху тях. Резитбата за плододаване се извършва през целия вегетационен период.

Премахват се сухите, счупените, заболелите клони и клоните, които растат към вътрешността на короната. От обрастващите клонки се остраняват предимно силно изтощените, които са със слаб растеж и излишните лакомци. Старите ябълки се режат по-силно.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер