Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function : The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

Полезна информация за земеделските култури.Подложката също е от значение.

Подложката също е от значение

Подложките за ябълка могат да бъдат семенни и клонови, но семенните имат ограничено използване, тъй като придават силен растеж на дървото.

При семенните подложки могат да се използват семеначета от сортовете Златна превъзходна, Айвания, Червена превъзходна, Карастоянка и др. Тези подложки се използват предимно за сортове от типа спър при отглеждане на по-леки песъчливи почви.

Клоновите подложки, в зависимост от растежната си сила, варират от слабо до силнорастящи. Короната, която в най-голяма степен съответства на естествените растежни особености на ябълката, е подобрената етажна. Тази система на формиране е най-често използваната в любителските овощни градини. Най-добрата подложка за подобрена етажна корона е силнорастящата. Такава подложка е ММ111. Още една формировка, която е подходяща за дворни пространства и любителски овощни градини, е свободно растящата корона, тъй като се формира почти естествено. Принципното различие при формирането на тази корона в сравнение с подобрената етажна се изразява в това , че дърветата се режат много слабо в млада възраст.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер