Полезна информация за земеделските култури.Как се формира стройно и свободно вретено.

Как се формира стройно и свободно вретено

Най-препоръчваните резитби, които се извършват с най-малък разход на труд, са стройно и свободно вретено.

Стройното вретено е подходящо за по-слаборастящи сортоподложкови комбинации, подходящи за създаване на гъсти насаждения.

Формировката свободно вретено е подходяща за умерено и по-силно растящи сортоподложкови комбинации.

У нас се използват предимно подложките М9 и ММ106. М9 е най-използваната слаборастяща подложка. Дърветата, присадени върху нея обаче, се нуждаят от подпорна конструкция. Други такива подложки, които могат да се използват са М26 и М27. М26 придава малко по-силен растеж на присадените сортове , отколкото М9. Обратното пък, М27 е най-слаборастящата от известните клонови подложки. ММ106 се проявява като полуслаборастяща или среднорастяща подложка и като такава е по удачна за формировка свободно вретено.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник:Български фермер